Forskn. & publikationer


Forskning och publikationer

Svensk forskning


                 

Internationell forskning

Här är ett urval av internationella forskningsresultat.

För ytterligare forskning vänligen kontakta mig.


  • "The effects of the Primary Movements Programme" Julie-Anne Jordan Black, 2005


  • "Effects of replacing primary-reflex movements on specific reading

difficulties in children" M McPhillips, P G Hepper, G Mulhem, 2000, The Lancet


  • "Primary reflex persistence in children with reading

difficulties (dyslexia): A cross-sectional study", Martin McPhillips & Julie-Anne Jordan Black, 2006, School of Psychology, Queen’s University, Belfast BT7 1NN, Ireland


  • "The effect of combining vision training with reflex movement patterns

and related postures on the development of primary visual skills in

children with dyslexia", S. K. Masgutova, 2009 MNRI


  • "The magnoceullar theory of developmental dyslexia", John Stein, 2001, University Laboratory of Physiology, Oxford, UK  • "Neuro-motor maturity", Sally Goddard Blythe, 2011, The TAC journal, vol 4 


  • "INPP Research - Reflex Stimulation & Inhibition Programmes", En sammanställning av publicerade forskningsrapporter.


Publikationer


”Skapande dans - en dans på rosor”. Charlotte Ljung. SMI, 2015.


"En studieresa bland Berg och dalar", Charlotte Ljung, 2013


"Ett Ess i leken", Charlotte Ljung, 2013


"Alternativa metoder för att hantera ADHD".C-uppsats Sofia Sköldestam. Umeå Universitet, 2014


"Barnrörelserapport 2013", Magnus Kilger, SU och  Susanne Wolmesjö, Bosön Idrottsfolkhögskola, 2013


"Motorisk grund", Annelie Olausson & Katarina Öberg, GU, 2007


"Barns motoriska reflexer", Gustav Bergaskörd, Gävle högskola, 2008


"En studie i sensomotorisk träning i samband med simträning", Annika Haglund, 2010


”Fågelkvitter eller ventilationsbrus – en avkopplande resa”. Charlotte Ljung. SMI, 2009.


"Sagoträning - ett familjedrama". Charlotte Ljung. SMI, 2009.


”Självinsikt – grupputsikter. En fundering kring vuxenutbildning och upplevelsebaserat lärande”. Charlotte Ljung. SMI, 2008.


”Tidsbrist leder till språkförfall, lr?”. Charlotte Ljung. LHS, 2006.


”Objektiv kommunikation – finns det?”. Charlotte Ljung. LHS, 2006.


”Frustration among educators about IT-use”. Charlotte Bohrn Ljung and Urban Nuldén. AACE, 2001.


Artiklar

Det finns många läsvärda artiklar och här är de som jag har tyckt varit mest intressanta utifrån att de behandlar ämnena svårigheter, neuromotorik och möjligheter till hjälp på orsaksnivå.


"How creeping and crawling influence children’s first step in education" Sheila Wayman och Sally Goddard Blythe, The Irish Times, Jun 2, 2015


"Hon vill att eleverna ska idrotta varje dag" Ingegerd Ericsson, 2015


"Möblera med barnslig energi" Susanne Wolmesjö och Charlotte Ljung, sid 29,  SödermalmsNytt 141010


"Lättare att lura hjärnan än kroppen" Susanne Wolmesjö, miVIDA Lärarnas Nyheter 2013


"Hitta balansen" Susanne Wolmesjö, Svensk Idrott, 2013


"Lär dig nästan allt på nolltid" Susanne Wolmesjö, Lyft Ditt Liv, 2013


"ADHD och medicinering", Janne Larsson


"Motorisk screening - MUGI-projektet", Sundskole nettet, Danmark

Foto: Kvinna på stan


DVD-tips:Learn to move

Ulrika Myhr