Arbetssätt


Så här arbetar jag

Foto: JT Arendi/JTA Media


Upplägg


1) Telefonsamtal där ditt behov diskuteras och ett första möte bokas.

2) Du fyller i ett webbformulär med kontaktuppgifter, bakgrundsinformation och motorisk utveckling.

3) Första möte med teoretisk genomgång av hjärnans utveckling och hur vårt  rörelsemönster utvecklas, behovsgenomgång, motivationsformulering - dina förväntningar, reflexscreening, reflexintegrering samt hemövningar att träna på hemma till nästa möte. Tidsåtgång 2 timmar.

4) Hemmaträning. Tidsåtgång 15-30 min/dag.

5) Nytt möte efter cirka 2-3 veckor. Avstämning gällande motivation och träningsprogram. Check av kvarvarande reflexer. Eventuellt reflexintegrering och nytt träningsprogram. Bokning av ny tid. Tidsåtgång 1 timme.

6) Hemmaträning.

7) Möte efter cirka 4-6 veckor. Avstämning gällande motivation och träningsprogram. Check av kvarvarande reflexer. Reflexintegrering och utvecklat träningsprogram. Bokning av ny tid.

8) Hemmaträning.

.... O.s.v. med möten cirka var 4-6:e vecka.

Avstämning efter cirka 6 månader med motivationsformuleringen i fokus.


Naturligtvis anpassar vi träningstillfällena så att det blir bäst för er, vilket gör att det finns otaliga varianter på hur upplägget är. Det ovan beskrivna är utgångsupplägget. Hör av er om hur just ni vill ha det?


Detta förändringsarbete tar tid. Mellan sex månader och två år, vanligtvis. Och det är bara du som kan få denna förändring att ske. Genom vilja och träning, vilja och ännu mer träning och ännu mer vilja och träning. Ungefär en halvtimme om dagen. Under tiden kommer hela du att påverkas och förändras, eftersom du skapar nya nervförbindelser i kroppen. Det är din motivation som är avgörande för hur långt vi ska nå och därför är motivationsformuleringen central vid våra möten.


Tips på hur du kan arbeta för ökad rörelseglädje:

Rörelsesagor och NEMO (NEuroMOtorisk träning) för förskola/lågstadiet. KLICK!

Rytm som stimulerar till rörelse (från SMI) KLICK!