Referenser

Foto: Kvinna på stanMamma till 10-årig pojke med dyslexi


Flicka på 12 år med stressymtom

Kvinna med låst höftparti och whiplashskada sedan 45 år

Pojke på 12 år med stresspåslag, överspänd muskeltonus och dyslexi.Numera besvärsfri kvinna med tidigare nackbesvärk och yrselanfall.

 Erfaren specialpedagog som deltog på min föreläsning på en Stockholmsskola.
Flicka med ADHD som för 2 år sedan inte kunde/orkade sitta på en stol och koncentrera sig mer än i högst 2 minuter.
Pojke med stora svårigheter att sitta på en stol, hålla och skifta fokus och ett utåtagerande beteende.

Kvinnlig chefs utvärdering efter min förelsäsning om neuromotorik, kommunikation och förändringsprocesser, i Nacka kommunhus.